52Degrees Cynnal Rhithwir - delwedd nodwedd | "gweinyddwyr rhithwir preifat - y dewis arall yn economaidd i weinyddwr penodol" | cau gweinydd preifat rhithwir gyda goleuadau disglair gwyrdd | Telecoms Solutions, Norwich

PAM YDYCH CHI DEWCH UDA

© 2018 52Degrees Telecom Limited. Cedwir pob hawl. | 52Degrees Telecom Limited - Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr. | Cwmni #09969613, TAW #233824514 | Swyddfa Gofrestredig: Llawr Cyntaf, Cavell House, Stannard Place, St Crispins Road, Norwich, NR3 1YE