Polisi preifatrwydd defnydd derbyniol 52Degrees - delwedd nodwedd | "cymryd eich preifatrwydd o ddifrif" | rhes o weinyddion wedi'u goleuo gan oleuni glas | Telecoms Solutions, Norwich

PAM YDYCH CHI DEWCH UDA

© 2019 52Degrees Telecom Limited. Cedwir pob hawl. | 52Degrees Telecom Limited - Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr. | Cwmni #09969613, TAW #233824514 | Swyddfa Gofrestredig: Llawr Cyntaf, Cavell House, Stannard Place, St Crispins Road, Norwich, NR3 1YE